اين شرکت در زمينه خدمات گردشگري و تفريحات دريايي مي باشد ، که از سال 89 در جزيره کيش فعال مي باشد و تفريحات بصورت دو ساعت گشت دريايي همراه با موزيک زنده و شام مي باشد .
به مديريت بهنام عليزادگان جهرمي و رئيس هيئت مديره حميدرضا عليزادگان جهرمي
شماره تماس 09347684410 ادرس ايميل جهت پيگيري و  شکايات naviddarya@yahoo.com